Betöltés...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GLAMIRA.hu

Bevezetés

Általános Szállítási Feltétek e-commerce kiskereskedés esetében GLAMIRA.hu

1.Bevezetés

(a) Az Eladó ékszerekkel és kiegészítőkkel foglalkozik, melyeket webáruházán keresztül értékesít GLAMIRA.hu. Az általános feltételek minden olyan beszerzésre vonatkoznak, amikor Vásárló Eladótól szerez be terméket és szolgáltatást, amennyiben a Felek nem rendelkeznek ettől eltérően.

(b) Ezen feltételek esetében a vásárló magányszemély, aki az Eladótól kizárólag magán és személyes célokra vásárol, nem kereskedelmi vagy egyéb tevékenység folytatása céljából. A vállalkozó ezen feltételek értelmezése alapján bármely olyan magánszemély, jogi személy vagy társaság, aki jogalanyként vásárol, kereskedelmi vagy egyéb tevékenysége folytatása céljából.

(c) Az alábbi feltételektől való bármilyen eltérés, kiegészítés és ezekkel kapcsolatos ellentmondás esetén a szerződés érvénytelen, kivéve ha a Vásárló és az Eladó előzetesen, egy külön megállapodásban nem rendelkeztek ettől eltérően.

(d) Az ezen az oldalra található feltételek bármikor megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az új feltételek a régebbi feltételeket felülírják.

(e) Jelen oldal használatával (beleértve az oldal elérését, böngészését vagy az ezen való regisztrációt) feltétel nélkül elfogadja ezen Feltételeket, és vállalja, hogy a jövőben is ezekkel egyetértésben jár el.

2. Szerződéskötés

(a) Az Eladó, bármikor, kizárólagosan, előzetes értesítés nélkül módosíthatja ajánlatát. Minden erőfeszítés arra irányul, hogy a Galmira termékekről készült, a weboldalon látható képeken megjelenített szín, dizájn és stílus teljes mértékben megfeleljen a valódi terméknek, előfordulhat, hogy számítógépe műszaki korlátai a megfelelő színmegjelenítést nem teszik lehetővé. Ennek megfelelően a Glamira semmilyen körülmények között nem felelős semmilyen, a termékeket a weboldalon megjelenítő fényképeken vagy a grafikai ábrázolásokon lévő esetleges hibáért vagy pontatlanságokért. Amennyiben a termékekkel kapcsolatban kérdése van, felveheti a kapcsolatot Vevőszolgálatunkkal a következő e-mail címen: service@glamira.hu címen.

(b) A megrendelés megerősítése arra utal, hogy a Vásárló teljes mértékben elfogadja a Szerződési feltételeket. Minden megrendelés leadása, a Galmira weboldalán, online, tehát az interneten keresztül történik. Az ügylet adott termék(ek) vonatkozásában kötelező érvényű vételi szerződést jelent. Amennyiben az online rendelési folyamat során megnyomja a "Megrendelés elküldése" gombot, a Vásárló kötelező érvényű megrendelést küld a bevásárlókosarában lévő termékekre. A megrendelést nem lehet megváltoztatni vagy törölni, kivéve a Szerződéses feltételekben rögzített express feltétek esetében.

(c) A Vásárló megrendelése fogadásáról e-mailben kap tájékoztatást. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az első e-mail beérkezése nem jelenti a szerződés létrejöttét. A szerződés akkor jön létre, amikor megkapja a megrendelés visszaigazolását, vagy a termékek kiszállítására vonatkozó e-mailt.

(d) Amennyiben az Eladó szállításra összekészíti a termékeket, az szintén a megrendelés elfogadásának minősül. Az Eladó fenntartja megrendelés indoklás nélküli visszautasítására vonatkozó jogát.

(e) A megrendelés azzal a kikötéssel kerül elfogadásra, hogy az importős leszállítja az Eladónak a megrendelésben szereplő termékeket.

Ez a feltétel abban az esetben érvényes, amennyiben az Eladó a megfelelő módon megrendelte a terméket, de alvállalkozója saját hibájából nem szállít. Az Eladó a termékek gyártására minden ésszerű erőfeszítést megtesz. Amennyiben a termékeket nem lehet legyártani, a Glamira haladéktalanul visszatéríti a már beérkezett pénzösszeget. Amennyiben a termékek nem elérhetők, vagy csak részben elérhetők, a Vásárló erről haladéktalanul tájékoztatást kap.

(f) A szerződés megkötése után - és amennyiben a termékek elektronikus úton kerültek megrendelésre – a szerződés szövege, a jogilag kötelező feltételekkel együtt, a Vásárló részére megküldésre kerül e-mail útján. A weboldalon a megrendeléssel kapcsolatban rögzített adatok a Vásárló és a Glamira közötti ügylet létrejöttének bizonyítékául szolgálnak. Amennyiben vita alakulna ki a a Glamira egy Vásárló között egy, a weboldalon kötött ügylettel kapcsolatban, a Glamira által rögzített adatok cáfolhatatlan bizonyítéknak tekinthetők adat ügylet tartalmára vonatkozóan.

3. A tulajdonjog fenntartása és visszavonása

(a) A Vásárlók vonatkozásában: A megrendelt termékek a teljes vételár kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonában maradnak.

A Vállalkozók vonatkozásában: Az Eladó mindaddig jogosult fenntartani az áruhoz való jogát, amíg a folyamatban lévő ügylettel kapcsolatban minden követelés rendezésre nem kerül.

(b) Amennyiben a Vásárló megszegi a szerződéses feltételeket (különösen nem-fizetés, hitelképességre vagy jogi eljárásra, vagy a Vásárló tulajdonára vonatkozó felszámolási eljárás adatainak meghamisítása esetén), az Eladónak jogában áll elállni a szerződéstől, és bármikor az áru visszaszállítását követelni, amennyiben a Vásárló nem tudja – vagy csak részben tudja – a megrendelt termékeket kifizetni.

(c) A Vállalkozónak jogában áll adott termékeket normál üzletmenetben újra értékesíteni, de az összes tartozást az Eladóra ruházza át, az összeg a számla végső összege lesz, belefoglalva az összes költséget, mely Vásárlónak vagy harmadik félnek való értékesítése során felmerült. A Vállalkozó elfogadja az átruházást. Az átruházás megtörténte után a Vállalkozónak jogában áll behajtani a követelést. Az Eladó fenntartja a jogot a követelést behajtására, amennyiben a Vállalkozó nem megfelelően teljesíti kötelezettségét, vagy fizetési késedelembe esik.

(d) A Vásárló kérésére az Eladónak kötelezettsége biztosítékot nyújtani, amennyiben a Vásárlótól realizálható érték több mint 10%-al meghaladja a tőlünk várt követeléseket. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy válasszon, mely biztosítékot szabadítja fel.

4. Árak és Fizetés

(a) Az árak változhatnak. Az árak számítása a szállítás napján érvényes árlistában szereplő árak és kedvezmények alapján történik, hozzáadva az Eladó által meghatározott Általános Forgalmi Adót (ÁFA).

(b) Hosszú távú szerződések esetén: Kiegészítő szállítási költségeket alkalmazunk, ahogy ezt a Szállítási költségekről készült összefoglalóban feltüntetésre került (lásd Szállítás; ezen Feltételek 6. része). Ezt az összeget, beleértve az ÁFA-t is, a Vásárlónak az termék árán felül kell megfizetnie.

(c) A Vásárlónak csak abban az esetben van joga egymás ellenében elszámolni tartozásokat és követeléseket, de ezt csak megalapozott, az Eladó által elismert követelések esetében teheti meg. A Vásárló élhet ezzel a jogával, ha az ugyanabból az ügyletből származó ellenkövetelések összevonása miatt nem kell fizetnie.

(d) Bármilyen árképzési hiba vagy hibás termék információ esetén a tipográfiai vagy rendszerhibák miatt a GLAMIRA fenntartja magának a jogot, hogy törölje a hibás adatokkal ellátott megrendeléseket, anélkül, hogy a vásárlónak további kötelezettségeket kellene vállalnia a megrendelés visszaigazolásának vagy a szállítási értesítés kézhezvételét követően.

5. Fizetési lehetőségek és szállítási költségek

(a) A vásárló fizethet minden nagyobb bankkártyával - Visa, Mastercard and American Express. PayPal és előre fizetés is elfogadott. Az eladó fenntartja a jogot bizonyos fizetési módok visszautasítására.

(b) A kártyás és PayPal rendszerén keresztül történő fizetések magyar forintban (HUF) kerülnek levonásra.

(c) PayPal rendszerén keresztül való fizetés: A Vásárlónak regisztrálni kell a PayPal rendszerében, a paypal.co.uk oldalon. A PayPal fizetési mód használatával, más megállapodás hiányában, elfogadja a PayPal rendszer feltételeit. Ha a termék leírásában nincs más módon meghatározva, akkor a termék szállítását a vételár Eladó PayPal számlájára való hiánytalan beérkezése után küldjük.

(d) A szállítási költség az Eladó szállítási díjainak az összege. Ezzel kapcsolatban további részleteket a Szállítási Költségek alatt talál.

6. Szállítás

(a) Hacsak nincs másképp meghatározva, az árak tartalmazzák az ÁFA-t (ahol alkalmazni kell) és nem tartalmazzák a szállítási díjakat. A szállítás ingyenes. Felhívjuk figyelmét, hogy számolnia kell import vámkezelési díjakkal is, ezek elképzelhető, hogy megváltoztathatják a szállítás díját. Visszaszállítás esetében az Eladó fenntartja a jogot, hogy 6000 Ft-ot kiszámlázzon Vásárlónak, amennyiben szállítás nem felelt meg maradéktalanul a Visszaszállítási iránylevekben szereplő előírásoknak.

(b) Amennyiben egy Glamira termék a megrendelés után nem elérhető, az Eladó haladéktalanul megrendeli, és a Vásárlónak a késedelemről értesítést küld, jelezve a várható szállítás időpontját. A szállítás felgyorsítása érdekében ezeket a termékeket megjelöljük jelzőlámpás rendszerünkben. A zöld lámpával jelölt termékek készleten vannak, vagy rövid idő alatt legyárthatók.

(c) Az Eladó fenntartja a jogot – amennyiben a körülmények úgy kívánják – hogy megrendelését több részletben szállítsa. Minden ilyen esetben a Vásárló érdekeit kell figyelembe venni, és extra költség nem számítható fel.

7. Kockázat átszállása

(a) A Vásárló felelős azért, hogy ellenőrizze, hogy a megrendelésének megfelelő terméket kapta-e, haladéktalanul a beérkezés után. Bármilyen eltérés esetén nem kell átvennie a csomagot, a problémát (pl. manipulálásra szolgáló bizonyíték, sérült termék, hiányzó termék, a rendelttől és/vagy a fuvarlevélen szereplőtől eltérő termék) írásban fel kell tüntetnie a szállítónál lévő nyilatkozaton. Ne feledje, hogy a véletlen elvesztés vagy sérülés kockázata – beleértve a szállítás alatt történteket is - az átvétel pillanatában a Vásárlóra száll át.

(b) A Vállalkozók esetében a termékkel kapcsolatos véletlen veszteség vagy sérülés kockázata az átadáskor száll át a Vállalkozóra. Amennyiben szállítmányozó igénybevételére kerül sor, akkor a termékre vonatkozó kockázat a szállítónak - vagy bármilyen más személynek, akinek a feladata a szállítás -, való átadáskor száll át. A rendelt áru átvételének Vásárló vagy Vállalkozó részéről történő visszautasítása mindenképpen átadásnak minősül.

(c) Miután leadta megrendelését, beleértve a termékrészleteket és a rendelés lezárását, az e-mail-ben küldött visszaigazoláson feltüntetett ár nem tartalmazza a “vámköltségeket” (ha van ilyen) melyeket az országában exportokra és importokra fizetni kell. A Vásárló a megrendelés leadásával feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy minden kiegészítő költség fedezése az ő felelőssége.

8. A fogyasztó elállási joga

(a) Lemondási feltételek

(i) Amennyiben az Eladó nem tud az előzetesen jelzett időpontban szállítani, erről a Vásárlót haladéktalanul értesítenie kell. Amennyiben az Eladó üzleti működésében fennakadások vannak, melyekért nem felelős, vagy a fennakadások az alvállalkozóknál állnak fent, akkor a szállítási határidő a fennakadások hosszával meghosszabbodik. A Vásárlónak jogában áll indoklás nélkül elállnia a szerződéstől az áru visszaküldésével és a „Visszáru nyomtatvány” benyújtásával a termék átvételétől számított 60 napon belül; valamint a Visszáru Irányelvekben leírt feltételeknek való megfelelés esetén. Ez alól kivételt képeznek azok a termékek, melyeket a Vásárló előírásai alapján készítettek, vagy a Vásárló utasítási alapján alakítottak át.

(ii)Az időszak akkor kezdődik, amikor az Eladó megkapja a Vásárló írásbeli utasítását a rendelés törlésére (amennyiben egy megrendelést több részletben került leszállításra az időszak nem kezdődik el az első részlet átvétele előtt) és nem megelőzve azt az időpontot, amikor az Eladó teljesítette információs felelősségét, és egyéb jogi kötelezettségeit. A lemondás megfelelő kezeléséhez elengedhetetlen, hogy mind a nyilatkozatát, mind az árut küldje a megfelelő időben.

A lemondást a következő címre küldje:

GLAMIRA.hu

GLMR EOOD
Bul. Andrey Lyapchev No:1A
Sofia 1756, Bulgaria
Phone: 80 088 501

Email: service@glamira.hu

(b) Az elállás következményei

(i) Az elállás abban az esetben sikeres, ha az áru és a pénz, melyek az üzlet során gazdát cseréltek a két fél között, beleértve az időközben szerzett előnyöket (pl. kamat) is, átadásra kerülnek. Amennyiben a Vásárló nem tudja visszaküldeni a terméket, vagy csak egy részét tudja visszaküldeni, vagy sérülten küldi vissza, a Vásárlónak kompenzálnia kell az Eladót az áru teljes helyettesítési értékével, ill. ha nem jóhiszeműen vagy jogtalan haszonszerzésre használta a terméket, abban az esetben, ha emiatt nem hiúsulhat meg az elállás. Nem kell kompenzációt fizetni azon termékek esetében, melyeket rendeltetésszerű használtak.

(ii) A visszaszállítás költségét a Vásárlónak kell fizetnie. Az Eladó nem fogadja el az árut, amennyiben a csomag nem megfelelő bélyeggel vagy bélyeg nélkül érkezik.

Az Eladónak a Vásárló visszáruját az áru beérkezésétől számított 2-4 napon belül intézni kell. A postán nem küldhető termékek elszállításáról az Eladó gondoskodik.

Az Eladónak az elállásra vonatkozó nyilatkozat megküldésétől számított, vagy az áru átvételétől számított 30 napon belül vissza kell utalnia a vonatkozó összeget. Az Eladó joga megállapítani, hogy a termék eredeti állapotban van-e, amikor a Glamira-hoz visszaküldésre kerül. Az Eladó nem felelős amennyiben a Vásárló által visszaküldeni kívánt áru elveszik, rossz helyre küldik, vagy későn érkezik, ezért a Vásárlónak kell vállalnia a szállításra vonatkozó felelősséget.

(iii) A következő termékek visszaküldésére nincsen mód:

Azok a termékek, melyeket a Vásárló előírásai alapján készítettek, vagy a Vásárló utasítási alapján alakítottak át.

9. Visszáruk

(a) Amennyiben a Vásárló természetes személy, aki magán megrendelést küld és nem áll szándékában vállalkozás útján vagy egyéni vállalkozóként üzleti célra használni, akkor ő a Vásárló és megilleti a visszavonásra és visszatérítésre vonatkozó jog, melyekről a továbbiakban olvashat.

Az elállásra vonatkozó jog gyakorlásához meg kell felelni ezen Feltételek 8. részében leírtaknak, Vásárló a terméket köteles eredeti állapotában és csomagolásában visszaküldeni.

(b) Az elállás csak abban az esetben érvényesíthető, ha a termék nem gravírozott, és/vagy nem a Vásárló külön kérése alapján, vagy személyre szabottan került kialakításra.

10. Szavatosság

(a) A szállított termékek kis, ésszerű mértékben különbözhetnek az interneten ábrázolt terméktől, a Vásárlónak a termékinformációkat rendelés jóváhagyása előtt ellenőriznie kell (lsd. jelen Feltétele 2. része).

(b) Az Eladó előre választhat, hogy szavatossági jogát későbbi teljesítés esetében javítással vagy cseredarab szállításával kívánja érvényesíteni. Az Eladónak jogában áll visszautasítani a kiválasztott módot, amennyiben ez nem elérhető, vagy csak ésszerűtlen mértékű költségek mellett elérhető, és a teljesítés másik módja nem okoz a Vásárlónak jelentős veszteséget.

Vállalkozók esetén az Eladó előre meghatározza, hogy a garanciális probléma esetén jogorvoslatot vagy cserét nyújt.

(c) Amennyiben az utólagos teljesítés nem valósul meg, a Vásárló kérheti a díj csökkentését, vagy a megállapodás megszűntetését (visszavonás). Kis hibák esetén a Vásárlónak nincs joga az elállásra, tekintettel a közös érdekekre. Az alvállalkozókkal szembeni kártérítési igény esetén, a szolgáltatás vagy szállítás teljesítése helyett a Vásárló számlával bizonyítható és engedélyezett felesleges kiadásainak megtérítését kérheti. Amennyiben a Vevő kártérítési igénnyel lép fel, a 11/a részben meghatározott Korlátozott felelősségről szóló pontok az irányadók.

(d) A Vásárló jogai termék hibák esetén akkor érvényesek, ha a Vásárló megfelelően teljesítette a kivizsgálásra és az értesítésre vonatkozó kötelezettségeit. Különösen a Vállalkozók kötelesek a nyilvánvaló termék hibákról értesítést küldeni, amilyen hamar csak lehet, legkésőbb két héttel az áru átvétele után; a garancia érvényét veszti, ha ez nem történik meg. A hibás termékek pontos feladása vagy az azonnali értesítés a termék hibáiról akkor fogadható el bejelentésként, ha határidőn belül megtörténik. A Vállalkozó felelőssége megtenni az összes szükséges nyilatkozatot, különös tekintettel a hibák részletezésére és felfedezésük napjára, és az értesítést időben küldeni.

(e) Amennyiben a Vásárló Vállalkozó, a gyártó termékről készített kereskedelmi leírása alapján dől el, hogy a termék minősége megfelel-e az elvárható normának. Semmilyen más nyilvános kijelentés, tanúsítvány vagy a gyártói hirdetésben szereplő adat nem fogadható el szerződéses leírásnak a termékre vonatkozóan.

(f) A Vásárlói garancia a termék szállításától számított 2 évig érvényes. Ez a 2 éves garancia periódus nem érvényes abban az esetben, ha a Vásárló szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal kezeli a terméket. A fenti felelősség korlátozások nem érvényesek, amennyiben a veszteség halálos kimenetelű baleset, fizikai sérülés vagy egészségkárosodás következtében történik.

(g) Az Eladó semmilyen más, jogilag kötelező garanciát nem nyújt a Vásárlónak, amennyiben erről külön megállapodás nem születik. A gyártói garanciák változatlanok maradnak.

11. Korlátozott felelősség

(a) Az Eladó felelősségi körébe tartozó kismértékű kötelezettségszegés, és az alvállalkozók felelőssége a termék típusára jellemző előrelátató, jellemző-szerződéses, azonnali, átlagos hibákra korlátozódik. Ez vonatkozik az Eladó jogi képviselői, vagy ügynökei kismértékű kötelezettségszegésére is. Az Eladó felelős a Vásárló szerződéses jogainak megsértése esetén. A szerződéses jogok azok, amelyeket a szerződés kötelezően előír az aláírók számára. Az Eladó azon kötelezettségek megsértéséért felelős, melyek a szerződés megvalósulását ellehetetlenítik a szabályok alapján, és melyek betartásában a felhasználók általánosan megbíznak.

12. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kérjük olvassa el figyelmesen - mielőtt az oldalt használni kezdi - a teljes Adatvédelmi Szabályzatot, ami itt található összefoglalva. Amikor a weboldalon keresztül, vagy a weboldalra felterjeszt egy információt, azzal elfogadja az információi begyűjtését, feldolgozását és megőrzését, ahogyan az Adatvédelmi Szabályzatban le van írva.

A GLAMIRA feldolgozza a személyes adatait az (EU) 2016/679-es számú Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásainak, az EU-U.S Adatvédelmi Pajzs és az érvényben lévő helyi Adatvédelmi Jogszabálynak megfelelően.

A GLAMIRA által felhasznált személyes információk típusai

 • Az Ön elérhetőségei - név, lakcím, mobiltelefon vagy telefonszám, e-mail cím
 • Az Ön IP címe
 • Vásárlás részletei, mint például a fizetési mód és tranzakció szám
 • Rendelés történet
 • Vevőszolgálati információ - minden Ön és a vevőszolgálat közötti kommunikáció és levelezés.
 • Kivételes esetekben további részletek melyek az Ön azonosításához szükségesek a személyi igazolványáról.
 • Rendkívüli esetekben fénykép vagy videó, amennyiben részt kíván venni tombolán, kampányokban vagy más eseményeinken.
 • A GLAMIRA fenntartja a jogot, hogy vásárlóinak elégedettségi felmérésekre felkéréseket küldjön, melyen a részvétel opcionális
 • A GLAMIRA nem dolgoz fel és nem tárol adatokat a bankkártyájáról vagy egyéb fizetésre szolgáló eszközről.

Jogszerű feldolgozás

 • A GLAMIRA a szerződéshez szükséges mértékben dolgozza fel adatait.
 • A GLAMIRA az Ön adatait az adó-, a pénzügyi és egyéb helyi törvényeknek megfelelően dolgozza fel.

Adatai a következő célokra kerülnek feldolgozásra:

 • Rendelésének pontos és helyes végrehajtása és szállítása érdekében.
 • Rendelésének állapotáról lezajló világos és pontos kommunikáció érdekében.
 • Termékének garancia időtartamán belüli garancia érvényesítése érdekében
 • A vásárlói elégedettség és hűségprogramok céljából
 • Az adó- és könyvelési törvényeknek való megfelelés érdekében, eladásaink bevallása és elszámolása céljából.
 • Kivételes esetekben a GLAMIRA további személyes adatokat is feldolgozhat rendelésével kapcsolatban a csalás vagy személyazonosság-lopás megelőzésének érdekében.
 • Kivételt képez, amikor a GLAMIRA olyan további személyes adatokat dolgoz fel, mint például fénykép vagy videó, különböző kampányok vagy játékok részvételéhez, amennyiben a vásárló részt szeretne venni ezekben.
 • Promóciós anyagok és hírlevelek küldésének céljából, amennyiben a vásárló hozzájárul.

Személyes adatai tárolásának időtartama:

A GLAMIRA addig tárolja az Ön által regisztráláskor megosztott személyes információit, ameddig a regisztrációja érvényes.

A GLAMIRA eltárolja az adatait a gyártástól a kiszállítás idejéig és a Visszatérítési Szabályzatban meghatározott időtartamig a lehetséges visszatérítés és garancia érvényesítése érdekében, de nem tovább, mint két évig vagy a garancia időtartamáig.

Abban az esetben, ha személyazonosítása érdekében további adatokat kérünk, azokat a jogi követelményeknek megfelelő ideig tároljuk.

A kampányok, promóciók és egyéb játékokban való részvétel céljából begyűjtött személyes adatok tárolásának időtartama meghatározott, amelyről a résztvevőt értesítjük.

Személyes adatainak egyéb felhasználói:

A GLAMIRA nem adja át személyes adatait harmadik fél részére, kivéve, ha az jogilag megkövetelt vagy az alábbi üzemeltetési szükségletekből kifolyólag szükséges:

A GLAMIRA átadja nevét, címét és telefonszámát a házhozszállítást végző futárszolgálatnak.

Kivételes esetekben a GLAMIRA-nak meg kell erősítenie személyes adatait a fizetést végző szolgáltatók részére, csalás vagy személyazonosság-lopás elkerülése érdekében.

A GLAMIRA átadja a szükséges személyes adatait a könyveléssel, adózással foglalkozó szolgáltatóknak és állami hatóságoknak, amennyiben az jogilag megkívánt.

Személyes adataihoz való joga - Bármikor joga van:

 • Hozzáférni a személyes adataihoz, melyet a GLAMIRA feldolgoz és erről másolatot kapni
 • Kérni a személyes adatainak törlését (elfelejtését), amennyiben úgy érzi, hogy a továbbiakban már nincs szükség azok különböző célú felhasználására. Kérjük vegye figyelembe, hogy erre nincs lehetősége abban az esetben, ha adatai megőrzésének időtartamát egy meghatározott törvény előírja.
 • Kérni személyes adatainak korrigálását, abban az esetben, ha azok a valóságnak nem felelnek meg.
 • Ahhoz, hogy ezen jogait érvényesíteni tudja, egyszerűen küldje el kérését üzenetben a honlapunkon vagy a service@glamira.hu e-mail címünkre. Rövid időn belül válaszolni fogunk Önnek.
 • Amennyiben bármikor úgy érzi, hogy személyiségi jogait megsértették (alábbiakban felsorolt esetek), joga van panasszal élni a felügyeleti hatóságoknál.

Javaslatunk a személyes adatainak megóvására:

 • Jelszavát tartsa titokban és azt ne árulja el harmadik félnek.
 • Amennyiben nyilvános számítógépet használ (pl. egy könyvárban vagy internet kávézóban), győződjön meg róla, hogy a számítógép leállítása előtt kijelentkezett fiókjából.
 • A GLAMIRA garantálja, hogy a rendelésével kapcsolatban álló (korábban említett) harmadik feleken kívül mások számára nem adja át információit.
 • A GLAMIRA garantálja, hogy felhasználóinak az oldal használatához jelszavukat nem kell felfedni.
 • A GLAMIRA garantálja, hogy felhasználóinak nem kell bankkártya vagy egyéb fizetéshez használat eszközről adatokat felfedni. Minden erre irányuló kérést akár telefonon, e-mailben vagy chat-en utasítson el.

Ha bárki ilyen kéréssel fordulna Önhöz, kérjük azonnal lépjen kapcsolatba a GLAMIRA-val és tájékoztassa erről.

Hogyan óvjuk az Ön személyes adatait?

A GLAMIRA biztosítja Önt, hogy minden adminisztratív, technikai és fizikai intézkedés a rendelkezésünkre áll az Ön adatai megóvásának érdekében minden esetleges jogellenes vagy jogosulatlan megkárosítás, hozzáférés, nyilvánosságra hozatal vagy felhasználással szemben.

A GLAMIRA saját belső etikai szabályokat alkalmaz a személyes adatok feldolgozására, valamint munkatársaink a Személyiségi jogok megóvásának érdekében speciális képzésen estek át és birtokában vannak a GDPR-rel kapcsolatban álló vállalatok alapvető kötelezettségeinek.

Honlapunkat és rendszereinket technikai és szervezeti intézkedésekkel védjük a személyes adatok megsemmisítése, károsítása, azokhoz való hozzáférése, módosítása vagy nyilvánosságra hozatala ellen. A rendszeres ellenőrzések ellenére az összes veszély ellen a védelem teljes nem lehet.

Ki felelős az Ön személyes adatainak feldolgozásáért?

A GLAMIRA csoporton belüli összes jogalany közös felügyeletként működik a GDPR (EU) 2016/679 - 26.-os cikkének megfelelően.

A GLAMIRA csoporton belüli összes jogalany a vásárlóval kötött megállapodásnak megfelelően dolgozza fel a vásárlók személyes adatait. A vásárlók ugyanazon személyes adatait gyűjti be és azokat csak az Adatvédelmi Irányelvekben leírt céloknak megfelelően dolgozza fel. A GLAMIRA biztosítja vásárlóit, hogy a csoport minden vállalata ugyanazokkal a technikai és szervezeti intézkedésekkel óvják az Ön személyes adatait.

Vásárlóként az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős:

Az Ön országa

Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős

Honlap Kapcsolat

Felelős hatóság, akinél panaszt nyújthat be

Németország
Ausztria

GLAMIRA GmbH - Sontraer Straße 19, 60386, Frankfurt, Németország

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/ Németországban a panaszok kompetenciája különböző adatvédelmi felülvizsgáló részlegekre van osztva. Ennek listája itt található: https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bulgária
Horvátország
Csehország
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Lettország
Málta
Szlovénia
Svédország
Belgium
Hollandia
Olaszország
Magyarország
Spanyolország
Románia
Lengyelország
Szlovákia
Írország
Litvánia
Portugália
San Marino
Vatikán
Brazília
Mexikó
Argentína
Kolumbia
Peru
Bolívia
Ecuador
Honduras
Dominikai Köztársaság
Guatemala
Costa Rica
Uruguay
Chile
Kína
Japán
Moldova
Szingapúr
Új-Zéland
Montenegró
Vietnám
India
Egyesült Arab Emirátusok
Dél-Afrika
Hong Kong
Szerbia
Kanada

GLMR EOOD Blvd. Andrei Lyapchev №1A, 1756, Sofia, Bulgária

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Személyes Adatvédelmi Bizottság - https://www.cpdp.bg/

Svájc
Lichtenstein

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Svájc

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Szövetségi Adatvédelmi és Információvédelmi Biztos - https://www.edoeb.admin.ch

Ausztrália

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Ausztrália

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Ausztrál Információvédelmi Biztos - https://www.oaic.gov.au/

USA
Grönland
Francia Guyana Guadeloupe
Martinique
Brit Virgin Szigetek
Turks és Caicos
Saint Pierre és Miquelon
Faroe Szigetek
Gibraltár
Cook szigetek
Kiribati
Marshall Szigetek
Mikronézia
Nauru
Palau
Francia Polinézia

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, USA

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federal Trade Commission (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Törökország

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul - Törökország

https://www.glamira.com.tr

Személyes Adatvédelmi Hatóság https://www.kvkk.gov.tr/

Norvégia

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norvégia

https://www.glamira.no

Egyesült Királyság

GLAMIRA UK LTD 1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT

https://www.glamira.co.uk/ 

13. A szerződési feltételek kiegészítése

(a) Az Eladó fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek bármely időpontban történő megváltoztatására, feltéve, ha minimálisan a változtatások életbelépése előtt 2 héttel erről tájékoztatja a Vásárlókat. Az előzetes tájékoztatás módja a módosított Általános Szerződési Feltételek megjelenítése a GLAMIRA.hu weboldalon, meghatározva a napot, melytől a módosítások életbe lépnek.

(b) Amennyiben a Vásárló nem jelzi ellenvetését az új feltételek vonatkozásában 2 héten belül, a kiegészített feltételek elfogadottnak tekintendők. Figyelem: A 2 hetes értesítési határidőt szigorúan be kell tartan.

14. Végső rendelkezések

(a)A Német Köztársaság törvényei az irányadóak, kivéve az ENSZ Vételi jogra vonatkozó előírásait. Azokra a Vásárlókra, akik nem lépnek szerződésre szakmai vagy üzleti okokból, ezek csak abban az esetben vonatkoznak, ha az állandó lakhelyük szerinti állam törvényei kötelezően megadják a védelmet, és ez nem került visszavonásra.

b) Amennyiben a Vásárló üzletember, jogi személy melyre közjogi előírások vagy köztulajdonra vonatkozó szabályok vonatkoznak, esetleges jogvita esetén az Eladó üzlete bejegyzése szerinti terület joghatósága a kizárólagosan illetékes, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodtak meg. Az Eladó szintén fenntartja jogát, hogy a Vállalkozót az üzlete telephelye szerinti bíróságon perelje.